Het onmogelijke is mogelijk.

Van varkensmest naar schoon water.

Bekijk hoe

Met de Circularr technologie wordt op een biologische, voordelige en duurzame wijze varkensmest verwerkt.

Schoon water

Momenteel zijn er 4800 varkensbedrijven in Nederland die kampen met een groeiend mestoverschot en een alsmaar toenemende maatschappelijke en politieke druk, zoals de aanscherping van de maximale ammoniakemissie, waardoor bestaande en nieuwe stallen hierop aangepast moeten worden. De kostendruk neemt de laatste jaren fors toe. Met de Circularr technologie behoort dit allemaal tot het verleden.

Bekijk de impact
Techniek

Uniek. Gepatenteerd. Duurzaam.

Het is tijd dat we het anders gaan doen.

Door een unieke, gepatenteerde, installatie kunnen boeren nu, op eigen grond, mest omzetten naar schoon water. De kostenreductie voor mestverwerking voor varkensboeren loopt op tot 74%.

Lees meer